Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement:

 

De inschrijving:

Aan de competitie kan elke Belg meedoen met een minimum leeftijd van 16 jaar. De speler mag zelf kiezen aan welke wedstrijden hij meedoet en aan welke niet. Dit geld niet voor de finales. Elke speler mag maximaal aan 5 wedstrijden meedoen.

Er zijn zes wedstrijden op verschillende locaties. Na de eerste drie wedstrijden wordt er een zomerfinale gespeeld, na de laatste drie wedstrijden wordt er een winterfinale gespeeld. Een speler kan zich niet in één keer inschrijven voor alle wedstrijden. Men moet zich steeds afzonderlijk inschrijven voor elke wedstrijd. Als je een wedstrijd niet kan of wil meedoen laat je de inschrijving gewoon voorbijgaan. Op de site en in de nieuwsbrief die je via mail kan ontvangen zal vermeld worden wanneer de inschrijvingen open zijn voor een nieuwe wedstrijd. De speler moet zich dan inschrijven via de website. Ook wordt het maximum aantal deelnemers vermeld. Als het aantal deelnemers bereikt is kom je op een reservelijst terecht. De eerste vier personen uit de reservelijst mogen voor de volgende wedstrijd voorinschrijven. Zij krijgen dan een mail met alle info. Er is nog een tweede optie waarbij je mag voorinschrijven: wie na BFC 2 maar één wedstrijd heeft gespeeld mag voorinschrijven voor BFC3. Wie na BFC 5 maar één wedstrijd heeft gespeeld mag voorinschrijven voor BFC 6. Mensen die zich hebben ingeschreven en toch niet kunnen komen worden verzocht dit zo snel mogelijk te melden via email aan de wedstrijdleiding. Dan kunnen deze lege plaatsen opgevuld worden door andere spelers. Als de inschrijvingen worden afgesloten zal dit worden vermeld op de site zodra de webmaster tijd heeft.

Op de site en in de nieuwsbrief zal je op voorhand kunnen zien waar en wanneer er een wedstrijd is. Ook wordt er vermeld welke kasten er zullen aanwezig zijn. Welke de desbetreffende wedstrijdkasten zijn wordt niet vermeld. Na de inschrijving ontvangt de speler een mail voor bevestiging. Later ontvangt de speler nog een mail met alle details zoals adres en dergelijke.

De wedstrijddagen:

Zoals eerder vermeld worden er dus zes wedstrijddagen georganiseerd. Een wedstrijddag bestaat steeds uit twee delen: éérst de kwalificatieronde en daarna de finalerondes. Tijdens de kwalificatieronde moet elke speler één spel spelen op zes verschillende flipperkasten. Deze zes kasten zijn voor alle spelers gelijk en worden door de wedstrijdleiding gekozen. Er wordt verwacht dat men met vier spelers op één kast flippert om zo lange wachttijden te voorkomen. De groepen mogen door de spelers onderling gekozen worden. Iedere speler ontvangt een scorekaart waarop hij zijn scores bijhoud. De andere spelers controleren deze score ook even. Een speler die opzettelijk een te hoge score noteert krijgt voor die kast 0 punten . Je moet dus in totaal zes scores noteren, van elke wedstrijdkast één score. Als de speler klaar is met flipperen moet hij zijn scorekaart afgeven aan de wedstrijdleiding. Deze zal dan de scores verwerken. De hoogste score per kast krijgt het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers. De tweede krijgt één punt minder, de volgende opnieuw één punt minder enz... Bijvoorbeeld: Als er 20 deelnemers zijn, zal de hoogste score 20 punten krijgen. De tweede krijgt één punt minder, dus 19 punten, de derde 18 punten enz… Deze punten worden voor iedere kast toegekend, dus elke speler krijgt zes keer punten. Deze punten worden opgeteld per speler en zo krijgen we een eerste rangschikking (Subtotaal).

Nu worden aan alle spelers punten toegekend. De persoon met de hoogste score krijgt natuurlijk ook het hoogste aantal punten. Dit puntensysteem dient ervoor dat een winnaar altijd evenveel punten krijgt onafhankelijk van het aantal deelnemers. De hoogste score krijgt 20 punten, de tweede krijgt 19 punten, de derde krijgt 18 punten en vanaf de vierde score zakt het steeds met één punt. De twintigste speler krijgt één punt. Bij een ex aequo wordt er een one-ball-game gespeeld. Dit wil zeggen één spel waarbij elke speler slechts één bal speelt.

De eerste acht spelers van de eerste gaan door naar de finalerondes. Ook hier worden de finalekasten op voorhand gekozen door de wedstrijdleiding. De samenstelling van de halve finale is als volgt: speler 1, 3, 5 en 7 spelen samen en speler 2, 4, 6 en 8 spelen samen. Er wordt nu gespeeld op twee kasten met aan beide kasten vier spelers. De twee spelers met de hoogste scores van beide partijen gaan samen naar de finale. De twee spelers met de laagste score spelen ook nog een partij om uit te maken wie vijfde, zesde, zevende en achtste wordt. In de finale speelt men om de eerste, tweede, derde en vierde plaats.

Eén jaar wordt eigenlijk opgesplitst in twee seizoenen. Eerst zijn er drie BFC wedstrijden met een aparte rangschikking en een zomerfinale. Dan volgen er opnieuw drie BFC wedstrijden met een aparte rangschikking en een winterfinale.

Na drie wedstrijden krijgen we een rangschikking. Daarin staan alle punten die een speler heeft behaald. Wie geen punten haalde of niet meedeed aan een wedstrijd krijgt hiervoor nul punten. De rangschikking wordt opgemaakt volgens de twee beste scores. Dit kan ook één score zijn plus nul. Bijvoorbeeld: wie 10 en 8 punten haalde heeft een totaal van 18 punten. Wie slechts één wedstrijd meedeed en 22 punten haalde heeft een totaal van 22 punten (22 + 0) en zal hoger staan in de rangschikking dan de persoon met 18 punten. Na elke finale worden alle punten in de rangschikking rereset.

De finales:

Er zullen twee finales gespeeld worden in één jaar. Na drie BFC wedstrijden gaan de beste 20 spelers naar de zomerfinale. Na de volgende drie BFC wedstrijden gaan de 20 beste spelers naar de winterfinale.

De finales zien er als volgt uit:

De twintig eerste spelers van de rangschikking mogen deelnemen aan de finale. Zij worden opgesplitst in twee gelijke poules van met tien spelers. De oneven poule en de even poule. Deze twee poules spelen de eerste ronde apart. Iedere speler moet nu tegen elke andere speler van zijn poule één wedstrijd flipperen. Dus één persoon tegen één ander persoon op één kast. Wie wint krijgt één punt, wie verliest krijgt nul punten. Dus iedereen speelt negen wedstrijden en heeft negen maal één of nul punten gekregen. Op dit moment krijgt de top zes uit de rangschikking bonus punten. Dit als beloning omdat ze goed hebben gespeeld tijdens de BFC wedstrijden. Nummer één en twee uit de kwalifikatie krijgen 3 bonuspunten, drie en vier krijgen 2 bonus punten en vijf en zes krijgen 1 bonuspunt. Deze bonuspunten worden opgeteld bij de score na de eerste ronde. Bij ex aequo wordt er een one-ball-game gespeeld. Zo krijgen we twee klassementen. Eén voor de oneven poule en één voor de even poule. De vier beste spelers van elke poule gaan door naar de halve finale. De halve finale en finale zijn bijna hetzelfde als bij een gewone BFC wedstrijd: De beste acht spelers van de eerste ronde gaan door naar de finalerondes. Hier worden de finalekasten op voorhand gekozen door de wedstrijdleiding. De samenstelling van de halve finale is als volgt: op flipper 1: even 4de, even 3de, oneven 2de en oneven 1ste. Op flipper 2: oneven 4de, oneven 3de, even 2de en even 1ste.

De twee spelers met de hoogste score per spel gaan door naar de finale, de twee spelers met de laagste score per spel gaan door naar de verliezers finele. Voor de finale is het deze volgorde: flipper2 2de, flipper1 2de, flipper2 1ste en flipper1 1ste. Bij de verliezersfinale is de volgorde zo: flipper2 4de, flipper1 4de, flipper2 3de en flipper1 3de.

 

 

WPPR punten:

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe puntentelling bij de WPPR http://www.ifpapinball.com daarom werd er bij de BFC veranderingen doorgevoerd. Op een BFC wedstrijd zijn er geen WPPR punten meer te verdienen. Deze wedstrijden worden beschouwd als “te klein”. Er zijn enkel WPPR punten te verdienen op de zomerfinale en winterfinale.

 

 

Schorsing:

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat het een leuke boel blijft. Tenslotte zijn we ook afhankelijk van de bereidwilligheid van de mensen om hun gameroom hiervoor ter beschikking te stellen.

Spelers kunnen een schorsing oplopen bij wangedrag. Dit kan gaan over een schorsing van één of meerdere wedstrijden of een volledig jaar of voor altijd. De schorsing wordt beslist door het BFC-team na onderling overleg. Onder wangedrag verstaan we:

- Het beledigen van medespelers of wedstrijdorganisatie tijdens of naast een wedstrijd, verbaal of schriftelijk.

- Opzettelijk beschadigen van eigendommen. Hierbij dient de schade aan de eigenaar te worden vergoed.

- Een speler die op eigen houtje taken van het BFC-team overneemt.

Als een eigenaar van een gameroom waar een BFC wedstrijd wordt gespeeld, de toegang weigert voor één of meerdere spelers, dan zal het BFC-team deze beslissing respecteren. De speler maakt geen aanspraak op een regeling wat betreft punten omdat hij hierdoor een wedstrijd gemist heeft.